राम रक्षा स्तोत्र || Ram Raksha Stotra || Ram Raksha Stotra Lyrics || Shri Ram Raksha Stotra

Ram Raksha Stotra Lyrics

      Ram Raksha Stotra      Ram Raksha Stotra Lyrics           राम रक्षा स्तोत्र    || विनियोग || अस्य श्रीरामरक्षास्त्रोतमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः । श्री सीतारामचंद्रो देवता । अनुष्टुप छंदः। सीता शक्तिः । श्रीमान हनुमान कीलकम । श्री सीतारामचंद्रप्रीत्यर्थे रामरक्षास्त्रोतजपे विनियोगः । || अथ ध्यानम्‌ || ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपदमासनस्थं, पीतंवासोवसानं … Read more